• Dostupnosť: Po - Pia 08.00 - 17.00

O mne

PÁR INFORMÁCIÍ O MOJEJ OSOBE

POMÁHAM VÁM POSÚVAŤ BUSINESS NA VYŠŠIU ÚROVEŇ

Za celý svoj profesijný život som získal množstvo cenných skúseností z rôznych odvetví. Využívam ich na zlepšenie podnikania svojich klientov. Venujem sa ekonomickému poradenstvu.

Prečo by ste mali využiť moje služby?
  • Zakladám si na férovosti, zodpovednosti a kvalite.
  • Mám bohaté skúsenosti zo sveta podnikových financií
  • Myslím analyticky. Rozumiem číslam.
  • Celý profesijný život sa venujem účtovníctvu a finančnému plánovaniu.
  • Snažím sa robiť dlhodobé, systémové riešenia.
single-img-one
Moje skúsenosti

MÁM BOHATÉ SKÚSENOSTI ZO SVETA PODNIKOVýCH FINANCIÍ.

01
02
03
04

Moja kariéra sa po skončení Vysokej školy ekonomickej v Bratislave začala na pozícii finančného analytika v správcovskej spoločnosti Agroinvest patriacej do skupiny Poľnobanky (aktuálne UniCredit bank). Spoločnosť spravovala fondy z prvej vlny privatizácie Agrofond a Biofond. V správe bolo viac ako 500 spoločností z rôznych odvetví hospodárstva. Ja som analyzoval ich hospodárske výsledky. Veľkú časť podnikov som aj navštívil. Bola to moja druhá vysoká škola. Za krátky čas som spoznal systémy riadenia a účtovníctva v takmer všetkých odvetviach národného hospodárstva na Slovensku. Posledné dva roky som sa špecializoval na finančné plánovanie, zostavovanie predikcií súvahy a výkazu ziskov a strát a cash flow.

Ako osoba manažéra ma vtedy inšpiroval svojim prístupom k riadeniu Pavol Vašek. Vždy si vypočul všetky návrhy svojich podriadených, ale potom prevzal na seba zodpovednosť konečného rozhodnutia, za ktorým si potom stál.

Stál som pri zrode najväčšieho výrobcu substrátov na Slovensku v pozícii. Pomáhal som budovať závod českej materskej firmy na Slovensku. V tejto pozícii som mohol zúročiť všetky svoje skúsenosti z Agroinvestu.

Jeho riaditeľ a spolumajiteľ Vladimír Mužila mi zasa ukázal, že neexistuje jediná správna cesta k vybudovaniu a riadeniu úspešnej firmy. Bol úplným opakom predchádzajúceho riaditeľa z Agroinvestu. Svoje rozhodnutia mnohokrát len oznamoval podriadeným. Napriek tomu svojimi mimoriadnymi organizačnými a riadiacimi schopnosťami a zmyslom pre detail, si získal u zamestnancov prirodzenú autoritu.

V tejto pozícii ma asi najviac obohatili a posunuli dopredu ľudia. Či už to boli obchodní partneri alebo kolegovia v rámci firmy.

Z obchodných partnerov to bol Miroslav Jevický, predajca áut značiek koncernu Škoda a Ford z Popradu.

Od toho som sa naučil, že v podnikaní existujú len dva stavy rast alebo úpadok. Stagnácia pre neho znamenala úpadok. S týmto názorom nemusí každý súhlasiť. Výsledky jeho podnikania zasa len potvrdzujú, že neexistuje jediná správna cesta ako byť úspešný v tom, čo robím.

Inšpiráciou bol pre mňa v rámci firmy Vladimír Bilčík. Jeho štýl riadenia bol postavený na dodržiavaní pravidiel, smerníc a nariadení. V začiatkoch mi to bolo cudzie. Neskôr som si uvedomil, že aj tento spôsob riadenia môže byť správna cesta hlavne pre väčšie firmy.

Okrem nadriadených, ktorí ma inšpirovali, budem citovať aj svojho šikovného kolegu, ktorý riadil B.O.F. o.z. v Banskej Bystrici, Jozefa Vyšného. “Akými zbraňami bojuješ, takými budeš porazený”. V živote aj v podnikaní sa tým snažím riadiť doteraz.

Od roku 2005 som začal podnikať v oblasti ekonomického poradenstva. Čo hovoria o mne moji klienti si prečítajte v referenciách.